Ranking Usuário Count Prev_Rank Mudança
1 ISHIKAWA Mutsumi 24 1
2 Kazuhiro Fujieda 18 2
3 Takuya Nishimoto 8 4 1
4 maya 7 9 5
5 azuma-fuji 7 3 2
6 IWAMOTO Kouichi 6 5 1
7 まじかんと 5 6 1
8 Kimura Youichi 4 11 3
9 deskull 4 8 1
10 Daianji 4 10
11 Shuji Sado 4 7 4
12 Kentaro Shirakata 3 12
13 MikeDavis 3 14 1
14 Tatsuki Sugiura 3 17 3
15 やぎ。 3 15
16 yknk 3 13 3
17 SebastianDotNet 1 16 1
18 Seiji Kaneko 1 18
19 バナナ人 1 19
20 Takeshi Hamasaki 1 20
21 Yusuke Yamasaki 1 21
22 Hironori Kitagawa 1 22
23 applet 1 23
24 nisimura_design 1 24
25 sachin_devasia 1 25
26 suresh_kumar 1 26
27 egabrum 1 27