Ranking Usuário Count Prev_Rank Mudança
1 Kazuhiro Fujieda 71 1
2 Michio MATSUYAMA 53 2
3 ribbon 49 3
4 KATO Kanryu 21 4
5 やぎ。 10 5
6 hylom 7 6
7 ISHIKAWA Mutsumi 6 9 2
8 IWAMOTO Kouichi 6 7 1
9 Hori, Masaki 4 8 1
10 deskull 4 10
11 earnie 4 11
12 Shuji Sado 3 12
13 Seiji Kaneko 3 13
14 kaine 2 14
15 maya 2 15
16 Matthew Skala 2 16
17 hirukawa_ryo 2 17
18 freedear 2 18
19 maruhiro 1 19
20 Mamoru Tasaka 1 20
21 FROM 1 21
22 Tatsuki Sugiura 1 22
23 kairera0467 1 23