Ranking Usuário Count Prev_Rank Mudança
1 Bytom 79 1
2 cwhuang 67 2
3 backwardsEric 49 3
4 Hironori Kitagawa 44 4
5 Artane. 33 5
6 erikgronwal 30 6
7 fhdk 27 7
8 zmatsuo 24 8
9 Hourier 21 9
10 Starg 16 10
11 deskull 15 11
12 MRSa 12 14 2
13 Melchior 11 12 1
14 shimitei 9 15 1
15 IWAMOTO Kouichi 9 13 2
16 jiro 8 21 5
17 Keith Marshall 8 20 3
18 akashigi 8 17 1
19 olyutorskii 7 22 3
20 めぐみ発動機 7 19 1
21 Moriguchi, Hirokazu 7 24 3
22 Darjeeling 6 25 3
23 Takuo Yasunaga 6 30 7
24 verygooddog 6 16 8
25 Chonan Yoichi 5 23 2
26 dyknon 4 26
27 AlaskanEmily 4 29 2
28 Kazuhiro Fujieda 4 28
29 GECCHI 4 27 2
30 zbalaton 4 31 1
31 佐藤 嘉則 3 35 4
32 electrikjesus 3 32
33 fujii_masao 3 18 15
34 muldersoft 3 34
35 kazuhiro_kondow 3 33 2
36 brad_heffernan 2 36
37 Habu 2 37
38 Takashi Sawanaka 2 38
39 maruhiro 2 39
40 yamad_linuxer 2 40
41 heelrayner 2 41
42 ISHIKAWA Mutsumi 1 42
43 nanbuwks 1 43
44 Ron de Jong 1 44
45 Kimura Youichi 1 45
46 koinec 1 46
47 Kotaro Tanaka 1 47
48 Tetsuo Handa 1 48
49 Yohei Endo 1 49
50 Tatsuki Sugiura 1 50