Ranking Usuário Count Prev_Rank Mudança
1 ribbon 101 1
2 Giovanni Di Sirio 94 2
3 zmatsuo 94 3
4 Tatsuya SHIRAI 79 5 1
5 dummzeuch 74 4 1
6 t_nakayama1971 61 6
7 stefankueng 59 7
8 hgtterry 53 9 1
9 hilinwei 41 8 1
10 Jakob Thomsen 31 10
11 埋めチル 30 11
12 Carlos B. Feitoza Filho 16 12
13 roccomarco 16 14 1
14 Michio MATSUYAMA 15 13 1
15 Shinji Kashihara 14 16 1
16 Toshi NAGATA 13 15 1
17 pbtdanh 11 17
18 csware 9 19 1
19 ちゃとらん 9 18 1
20 rtomiyasu 8 20
21 Tetsuo Handa 4 24 3
22 IWAMOTO Kouichi 4 22
23 MAHARU 4 23
24 pcm8 3 25 1
25 applet 3 26 1
26 hirukawa_ryo 3 27 1
27 quiret 2 28 1
28 タンタンくん 2 30 2
29 XhmikosR 2 29
30 maxime-tsl 2 21 9
31 xops-mikan 1 31
32 takahashi_m 1 32
33 srz_zumix 1 33
34 Toshio Morita 1 34
35 kazuya_jimba 1 35
36 Shigeru Kasuya 1 36
37 Hirohisa Mori 1 37
38 elge 1 38
39 MRSa 1 39