Ranking Usuário Count Prev_Rank Mudança
1 Kentaro Shirakata 55 1
2 itouhiro 14 2
3 peanutsjamjam 8 4 1
4 coji morishita 5 3 1
5 m_inaba 3 5
6 Ryusei Yamaguchi 1 6