Ranking Usuário Count Prev_Rank Mudança
1 cazfi 112 1
2 kvilhaugsvik 17 2
3 Kazuhiro Fujieda 9 4 1
4 Torr_Samaho 7 5 1
5 ribbon 7 6 1
6 zmatsuo 6 7 1
7 yknk 5 9 2
8 Akihiro Motoki 3 3 5
9 Hourier 1 11 2
10 Shuji Sado 1 8 2
11 Hironori Kitagawa 1 13 2
12 nmaya 1 12
13 🎈 BALLOON | FU-SEN 1 10 3