Ranking Usuário Count Prev_Rank Mudança
1 Kazuhiro Fujieda 13 1
2 yknk 10 2
3 Steel Wheels Project 9 3
4 deskull 8 4
5 hirukawa_ryo 3 5
6 yukiraven 2 7 1
7 Hironori Kitagawa 2 9 2
8 nakaG 2 6 2
9 MelchiorGaspar 1 18 9
10 Tatsuki Sugiura 1 19 9
11 Mitsutoshi NAKANO 1 11
12 hiyohiyo 1 12
13 やぎ。 1 13
14 成瀬 1 14
15 kairera0467 1 15
16 ribbon 1 16
17 Keith Marshall 1 17
18 IWAMOTO Kouichi 1 10 8
19 まじかんと 1 8 11