Ranking Usuário Count Prev_Rank Mudança
1 Shuji Sado 31 8 7
2 Kazuhiro Fujieda 25 1 1
3 miyakawataku 14 2 1
4 ribbon 10 3 1
5 まじかんと 5 4 1
6 deskull 4 6
7 ISHIKAWA Mutsumi 4 5 2
8 Hironori Kitagawa 3 7 1
9 DorianDotSlash 3 - N/A
10 Hourier 2 10
11 Keith Marshall 2 9 2
12 erazemk 1 12
13 backwardsEric 1 13
14 Kentaro Shirakata 1 14
15 hirukawa_ryo 1 16 1
16 Takashi Sawanaka 1 15 1
17 Starg 1 11 6